یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 03:36

آیکون سطل آشغال

نوشته شده توسط

آیکون سطل آشغال. شما عزیزان میتوانید در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت. 

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 18:27

آیکون موزیک

نوشته شده توسط

آیکون موزیک. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود این سری از آیکون های وکتور که در بر گیرنده آلات موسیقی و آیکونهای مربوط به موسیقی است را، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت. 

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 18:23

آیکون خانه سبز

نوشته شده توسط

آیکون خانه سبز. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود این سری از آیکون های وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت. 

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 22:50

آیکون فروشگاه

نوشته شده توسط

مجموعه آیکون های فروشگاهی. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود این سری از آیکون ها وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت. 

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 22:39

آیکون فروشگاه

نوشته شده توسط

مجموعه آیکون های فروشگاهی. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود این سری از آیکون ها وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت. 

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 18:05

آیکون محیط زیست

نوشته شده توسط

مجموعه دیگری از آیکون های محیط زیست. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود این سری از آیکون ها، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت. 

صفحه5 از6