یکشنبه, 08 مهر 1397 ساعت 01:34

وکتور آیکون سه بعدی اداری

نوشته شده توسط

وکتور آیکون سه بعدی اداری. در این بسته وکتور، طرحهای مختلف وکتور آیکون سه بعدی گنجانده شده است. فرمت این فایل Ai است. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود رایگان این وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت های مختلف میباشد. حجم فایل: 5.74 MB

جمعه, 23 شهریور 1397 ساعت 20:21

وکتور آیکون وب سایت

نوشته شده توسط

وکتور آیکون وب سایت. در این بسته وکتور، طرحهای مختلف وکتور آیکون وب سایت گنجانده شده است. فرمت این فایل Ai است. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود رایگان این وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت های مختلف میباشد. حجم فایل: MB 4.13

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 00:47

وکتور استیکر دست

نوشته شده توسط

وکتور استیکر دست. در این بسته وکتور، استیکر دست در رنگهای مختلف گنجانده شده است. فرمت این فایل Ai است. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود رایگان این وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در تقسیم بندی فلوچارت ها و آمار و  طراحی سایت های مختلف میباشد. حجم فایل: MB 3.27

شنبه, 05 خرداد 1397 ساعت 21:20

وکتور آیکون طرح چوب

نوشته شده توسط

وکتور آیکون طرح چوب. در این بسته وکتور، 34 طرح مختلف وکتور آیکون با طرح چوب گنجانده شده است. فرمت این فایل Ai است. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود رایگان این وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت های مختلف سایت میباشد. حجم فایل: MB 3.27

شنبه, 05 خرداد 1397 ساعت 11:29

وکتور آیکون وب سایت

نوشته شده توسط

وکتور آیکون وب سایت. در این بسته وکتور، 24 طرح مختلف وکتور آیکون وب سایت گنجانده شده است. فرمت این فایل Ai است. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود رایگان این وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت های مختلف میباشد. حجم فایل: MB 2.25

یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 00:51

وکتور آیکون

نوشته شده توسط

وکتور آیکون. در این بسته وکتور، 16 طرح مختلف وکتور آیکون در شکلها و رنگهای مختلف گنجانده شده است. فرمت این فایل Ai است. شما کاربران گرامی میتوانید بعد از دانلود رایگان این وکتور، در برنامه های مختلف مانند ایلستریتور یا کورل، باز کرده، تغییر سایز و رنگ دهید. موارد استفاده در طراحی سایت های مختلف و بروشور میباشد. حجم فایل: MB 1.86

صفحه3 از6